Vi är Eviny

På energi- och teknikbolaget Eviny arbetar vi för att göra det möjligt att använda ren, förnybar kraft inom alla områden.

Vi är fulla av energi för framtiden!

Förnybar energi skapar levande lokalsamhällen


I 100 år har vi byggt värderingar, kompetens och jobb i Västnorge. Vårt uppdrag är fortfarande att möta samhällets energibehov.

Vi producerar förnybar energi från 39 vattenkraftverk och två vindkraftverk. Över 500 000 norrmän använder våra laddstationer för elbilar. Vi levererar internettjänster och fjärrvärmenät, bygger landström för fartyg och elektrifierar vattenbruk och transportindustrin.

Vi levererar även lösningar som gör byggarbetsplatser utsläppsfria, och bygger ett av världens första nätverk för snabbladdning av elbåtar. Vårt entreprenörsföretag designar, bygger och driver fibernät och låg- och högspänningssystem.

Dotterbolaget BKK transporterar el till 450 000 hem i 19 kommuner.

Vi har 1 300 anställda och ägs av 17 kommuner i Västnorge tillsammans med Statkraft och två lokala kraft- och elbolag.

  1. Förnybar energi

  2. Ger förnybara lösningar

  3. Och minskar utsläppen