Integritetspolicy för Eviny

Genvägar

Integritet är rätten till privatliv och rätten att besluta om sina egna personuppgifter. Personuppgifter är information och bedömningar som kan kopplas till dig som person, exempelvis ditt namn och dina kontaktuppgifter, men också en hel del annan information som mer indirekt kan kopplas till dig.

Det är viktigt för oss att du vet varför vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig, vilken typ av personuppgifter vi behandlar och hur vi skyddar din integritet.

Denna integritetspolicy ger dig allmän information om varför och hur Eviny samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vilka personuppgifter det gäller. Vi informerar dig också om hur vi skyddar din integritet, samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Alla bolag i Eviny-koncernen behandlar personuppgifter som arbetsgivare, tjänsteleverantör, köpare och kund, samt för marknadsföring och i samband med besök på våra webbplatser.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är normalt det bolag i Eviny som du har (ingått) ett avtal med eller kontaktar.

När behandlar vi personuppgifter?

Eviny behandlar personuppgifter i följande sammanhang:

 1. om dig som kund för att fullgöra ditt kundavtal
 2. om dig som arbetssökande till Eviny i samband med rekrytering
 3. om dig som kund eller intressent inom marknadsföring och försäljning av tjänster
 4. om dig som kontaktperson för våra leverantörer
 5. om dig som besöker våra webbplatser för att förstå hur innehållet på våra sidor används
 6. om dig som besöker oss i våra byggnader och anläggningar
 7. om dig som deltar i våra evenemang
 8. om dig som kontaktar oss via telefon, e-post eller sociala medier
 9. om dig som är politisk eller myndighetsrepresentant


Skäl för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter om dig av något av följande skäl:

 • Ditt samtycke
 • Det avtal vi har ingått
 • Skyldigheter vi har enligt lag
 • Vårt berättigade intresse

Ändringar i integritetspolicyn

Vid behov kommer Eviny att göra ändringar i integritetspolicyn. Den aktuella versionen av denna integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Eviny samlar in, behandlar och bevarar personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som beskrivs ovan. Här är exempel på vilken typ av personuppgifter vi samlar in och behandlar:

Personuppgifter

Namn och annan kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-postadress).
Uppgifter som behövs för att identifiera dig (födelsedatum, personnummer osv.).

Avtalsuppgifter

Information som behövs för att fullgöra avtalet med dig (kundnummer, fakturainformation, kunddialog samt information om produkter/tjänster.

Betalnings- och kreditupplysningar

Kontouppgifter, betalkort, kreditvärdighet, betalningsstatus osv.

Elektroniska data

Detta är information relaterad till besök på våra webbplatser (besöksstatistik, cookies, IP-adress, enhet som används, typ av webbläsare osv.).

Eviny använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som placeras i din webbläsares internminne när du besöker våra sidor.

Du kan läsa om vilka cookies vi använder och vad vi använder data till nedan.

De flesta moderna webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan välja att ändra dina inställningar så att de inte accepteras. Då kommer vissa funktioner inte att fungera som avsett. På våra sidor fungerar inte inloggning på Mina sidor, samt ifyllning av formulär och liknande utan cookies.

TemaDe uppgifter vi samlar inVad uppgifterna används förHur länge de finns kvar i webbläsaren
IInloggning på Mina sidorNamn, e-postadress, foto eller annan kontaktinformation, åtkomst till kundrelationer i EvinyInloggning på Mina sidor och ge tillgång till rätt data24 timmar
Chatta med kundtjänstUnikt chatt-id för personer som startar en chattFörhindra avbrott om gästen uppdaterar sidan under chattsessionen3 minuter
YouTube-videor på sidornaGPS-plats för enheten som öppnar en sida med YouTube-video och unikt användar-idYouTube använder data för att visa personligt innehåll och annonser< 2 år
Mäta trafik på sidornaGästernas pseudonymiserade klick och rörelsemönster på webbplatsenFörbättra användarupplevelsen på våra sidor2 år
Samtycke till cookiesOm användaren tillåter cookiesKan användas för att hålla reda på vilka cookies man har samtyckt till7 dagar

Säkerhetsdata

Information som vi använder för att säkerställa användningen av våra tjänster och anläggningar (lösenord och inloggningsuppgifter).

Tekniska data

Information om användningen av anläggningar och tillämpningar (mätarinformation, laddstationer).

Information om förbrukning

Information om din förbrukning av våra tjänster som en del av din kundrelation (exempelvis el- och energiförbrukning, mätvärden, användning av laddtjänster).

Information i samband med en jobbansökan

Information som lämnas i jobbansökningar (namn och kontaktuppgifter, cv, intyg, referenser) och information som erhållits genom rekryteringsprocessen (intervjuer, personliga bedömningar, inställningar m.m.).

Användning av personuppgiftsbiträden

Eviny använder även externa partners för att behandla dina personuppgifter. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra personuppgiftsbiträden kan inte behandla dina personuppgifter på något annat sätt än enligt vad som överenskommits med oss.

Varifrån kommer informationen?

Personuppgifterna samlas i de allra flesta fall in från dig när du är i kontakt eller ingår avtal med oss. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter om dig från externa källor (tredje part), exempelvis Elhub, offentliga adressregister, kreditupplysningsföretag, inkassobyråer, installationsföretag, utvecklare, marknadsföringspartners, försäkringsbolag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har infört ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder exempelvis åtkomstkontroll för dina uppgifter. Det innebär att våra medarbetares tillgång till och behandling av dina personuppgifter baseras på dina servicebehov och att våra medarbetare är föremål för tystnadsplikt.

Rutiner för lagringstid och radering

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen (se Vilka personuppgifter behandlar vi?) och de lagstadgade skyldigheter vi har. Lagringsperioden beror på kundrelationen med Eviny och vilka personuppgifter som är inblandade. Exempelvis kan information om en kunds energiförbrukning ha annan lagringstid än fakturainformationen.

Utlämnande av personuppgifter till andra

Eviny lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående, om inte utlämnandet sker enligt något av följande:

 • med ditt samtycke
 • i enlighet med lag eller förordning
 • på order av en domstol eller annan behörig myndighet
 • som en del av betalningsindrivningen om det finns ett sakligt skäl

Mätningar på vår hemsida

Vi använder Piwik Pro (åpnes i nytt vindu) för att mäta hur våra webbplatser används. Vi använder dessa data för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användbarhet. Alla mätningar är begränsade till aktivitet till och på vår webbplats.

Vi mäter exempelvis:

 • Vilka sidor som används mest och hur användare rör sig mellan sidor på vår webbplats.
 • Vilken typ av enhet och webbläsare som används.
 • Hur länge varje sida besöks.
 • Var användaren kom ifrån när han eller hon öppnade en av våra sidor.

Din IP-adress är dold bakom en kod, så det är mycket svårt att veta vilken fysisk enhet eller person dessa data tillhör.

Eviny kan också dela denna information med leverantörer av marknadsföringskanaler. I så fall kommer uppgifterna att användas för att mäta effekten av marknadsföringsinsatser, det vill säga våra annonsers popularitet på andra webbplatser eller applikationer. Uppgifterna kommer inte att användas för att utforma personliga marknadsföringsinsatser som riktas direkt till dig.

Dina rättigheter

Evinys behandling av dina personuppgifter regleras i personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Denna dataskyddspolicy ger dig flera rättigheter relaterade till vår behandling av personuppgifter om dig.

Du hittar fullständig information om dina rättigheter på den norska dataskyddsmyndighetens webbplats. (åpnes i nytt vindu) Nedan följer de viktigaste rättigheterna och hur du gör för att utöva dem.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att bli informerad om den behandling vi utför, och du kan när som helst begära tillgång till de personuppgifter Eviny som behandlar och har registrerat om dig.

Rätt att korrigera personuppgifter

Du kan begära att informationen om dig korrigeras om den inte är korrekt eller ofullständig.

Rätt till radering

I vissa fall kan du kräva att vi raderar dina personuppgifter. Detta kallas ibland ”rätten att bli bortglömd”. Vi kan dock inte radera personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behandla.

Rätt till begränsad behandling av dina personuppgifter

I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (blir frysta/stoppas). Vi får inte använda den information vi har registrerat om dig, men vi kan fortfarande lagra den.

Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Du har, om din särskilda situation kräver det, rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall vi behandlar personuppgifterna utifrån vårt berättigade intresse.

Rätt att välja bort elektronisk marknadsföringskommunikation

Du kan alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar personuppgifter om dig baserat på samtycke eller ett avtal kan du be oss att överföra dina personuppgifter till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har gett Eviny samtycke till att behandla personuppgifter om dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (om du vill). Behandlingen får då inte fortsätta. Återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utfördes innan samtycket återkallades.

Allmän fullmakt

Om du ska göra ändringar eller vill få tillgång till information om en kundrelation som du inte är juridisk ägare till måste du fylla i ett formulär som ger dig allmän auktoritet.

Ladda ner formuläret för allmän fullmakt (på norska)(docx, 22,4 kB) (fil lastes ned)

Kontakta oss

Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter.

Vi kommer att svara dig inom 30 dagar efter att vi har fått din förfrågan.

Dataskyddsombud

Eviny har ett eget dataskyddsombud som bistår med vägledning så att personuppgifter behandlas på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Om du har några frågor eller invändningar mot Evinys behandling av personuppgifter kan du också kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till personvernombud@eviny.no (Åpner epostklient)

Dataskyddsombudet har tystnadsplikt, så alla förfrågningar behandlas konfidentiellt.

Klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten

Du kan också klaga till den norska dataskyddsmyndigheten (åpnes i nytt vindu) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med denna integritetspolicy eller om du upptäcker att vi inte uppfyller dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi skulle uppskatta om du kontaktar oss först så att vi kan få möjlighet att i godo lösa frågan åt dig.