Koncernöversikt

Eviny är organiserad som en koncern med Eviny AS som moderbolag. Här hittar du en översikt över alla bolag i koncernen, och bolag vi har ägarandelar i.

Våra företag

Ägarskap i anknutna bolag

Tafjord Kraft – 43,12 %

Sogn og Fjordane Energi – 36,84 %

Sognekraft – 44,44 %

Bergen Fiber – 62,71 %

Sunnhordland Kraftlag AS – 33,44 %

Enivest AS – 52,51 %