För våra leverantörer

I våra upphandlingar tar vi hänsyn till kostnader, kvalitet och hållbarhet. Därför ställer vi vissa krav på dig som är eller kommer att bli en av våra leverantörer.