Vi kombinerar klimatansvar med lönsamma affärer

I över 100 år har vi har vi omvandlat regnet över Vestlandet till ren och förnybar energi, och nu elektrifierar vi Norge. Vi skapar de nya lösningar som det utsläppsfria samhället kräver. Som framtidsoptimister tror vi att vi kan lyckas.

Vi är störst på snabbladdning för elbilar. Vi bygger landelkraftsanläggningar för elbåtar, elektrifierar vattenbruk och transportindustrin. Vi arbetar för utsläppsfria byggarbetsplatser. Vi bygger IoT-nät, fibernät, fjärrvärmenät, solkraftverk, bioenergianläggningar och ett av världens första elnät för snabbladdning av elbåtar. Nätbolaget BKK transporterar el hem till 450 000 personer i västra Norge och ingår i Eviny-koncernen.

Eviny är ett av Norges största energi- och teknikbolag. Vi ägs av folket.

När vi skapar resultat för oss själva, våra ägare och våra kunder, skapar vi också resultat för klimatet, samhället och var och en av oss.