Snabb övergång till nollutsläppssamhället

Koldioxidskatt är det effektivaste sättet att uppnå utsläppsminskningar. Att alla måste ta hänsyn till kostnaden för utsläpp kommer att leda till stora utsläppsminskningar.

För att fasa ut den fossila energianvändningen och övergå till nollutsläppslösningar krävs det breda insatser från den offentliga sektorn. Vi behöver stöd för att utveckla teknik och system som bidrar till att nollutsläppslösningar tas i bruk. Den offentliga sektorn är en stor köpare och måste gå i bräschen med krav på nollutsläpp. De politiska instrumenten måste stödja utvecklingen och införandet av lösningarna, och skatter och avgifter måste gynna nollutsläppslösningar.

Detta tycker Eviny:

  • Koldioxidskatten måste stegvis höjas till 2 000 NOK per ton 2030, i linje med Stortingets klimatarbete
  • Offentliga upphandlingar måste kräva nollutsläpp
  • Fylkeskommunerna (Norges länsstyrelser) måste ersättas för merkostnader för att kräva nollutsläpp i upphandlingarna
  • Myndigheterna måste upprätthålla fördelar som bidrar till en snabb infasning av fartyg med nollutsläpp
  • Risken för att aktörer som etablerar storskalig produktion av grön vätgas, exempelvis genom ”differentierade kontrakt” måste minskas