Bli vår nästa platspartner

Elbilsladdning har blivit en viktig del av tjänsteutbudet för köpcentrum, restauranger och butiker. Idag vill kunderna kombinera laddning med shopping, träning eller måltider. Genom att underlätta elbilsladdning gör du ditt område mer attraktivt och skapar mervärde för dina kunder.

Har du eller ditt företag en tomt som lämpar sig för laddning av tunga transporter?

Är du villig att bidra till miljövänliga transporter och ett bättre klimat genom att etablera en laddstation för tunga transporter?

Eviny är en av Norges största aktörer inom snabbladdning och sedan maj 2022 finns vi även i Sverige

Vi bygger med marknadens snabbaste laddare och letar alltid efter fler platser att bygga på.

Vi vill komma i kontakt med köpcentrum och serviceområden över hela landet.

Skapa värde med laddstationer

Den växande trenden med online-shopping är en utmaning för gallerior och fysiska butiker. Visste du att laddstationer kan hjälpa till att bromsa denna utveckling?

Genom att placera laddstationer i nära anslutning till shopping och serviceutbud lockar du kunder under hela öppettiderna. På så sätt bidrar du till lokalt värdeskapande och tillväxt, samtidigt som du låter kunderna få ut det mesta av tiden de laddar sin bil.

Vad kostar det att installera?

Ingenting. Tvärtom tar vi hand om installation och drift av laddstationerna. Tillsammans skapar vi en bättre kundupplevelse och underlättar en mer hållbar vardag.

Kontakta oss om du är redo att bli vår platspartner eller om du vill veta mer om vad det innebär.

Snabbladdning i framtiden

Det råder ingen tvekan om att elbilar kommer att ersätta alla fossildrivna bilar. Och detta skifte sker snabbt. Men hur ska vi ladda i framtiden? Enligt en färsk rapport från McKinsey kommer användningen av publika laddstationer att öka, och motsvara 30% av all laddning år 2030.

Urbaniseringen och förtätningen gör att allt fler bosätter sig i lägenheter nära centrum, där många inte har tillgång till laddning hemma. Samtidigt är bilpool en växande trend, där du bara "lånar" en bil när du behöver den.

Kontakta oss för att bli platspartner!